Program Desne lige (NHR – HSP – GO) za VII. izbornu jedinicu

02. srp 2020. Vijesti

1. Ukidanje poreza na dohodak te radikalno rezanje državne uprave i lokalne samouprave

U kontekstu masovnoga odlaska mladih iz svojega zavičaja u potrazi za višim plaćama, drastično porezno rasterećenje rada nacionalni je imperativ. Zato je potrebno u potpunosti ukinuti porez na dohodak i ostale nepotrebne namete. Osim povećanjem plaća, to bi rezultiralo i rastom poduzetništva, stranih ulaganja, osobne potrošnje, ali i poticanjem reforme ogromne, rastrošne i neučinkovite državne uprave i lokalne samouprave. Manjak prihoda u državnom proračunu koji bi se stvorio ukidanjem poreza na dohodak potrebno je nadoknaditi drastičnim smanjenjem rashodovne strane državnog proračuna kroz prebacivanje svog viška radne snage iz javnoga u privatni sektor te kroz okrupnjavanje općina, gradova i županija.

2. Čvrsta zaštita granica i prestanak uvoza niskoobrazovane radne snage

Unatoč naporima hrvatskih policajaca, hrvatska granica je i dalje vrlo propusna za ilegalne imigrante. Posljedica toga su masovna provaljivanja u privatne kuće, vikendice i planinarske domove, uništavanje inventara, krađe, iznuđivanje novca od stanovnika, ali i fizički napadi. Granicu je potrebno zaštititi oštrijim i učinkovitijim mjerama po uzoru na susjednu Mađarsku. Dakle, i fizičkim preprekama.

Međutim, opasnost masovne imigracije ne proizlazi samo iz ilegalnih migracija, nego i iz dijela legalnih. Masovni uvoz imigranata, prije svega neeuropskih, u zemljama Zapada pokrenuo je proces zamjene stanovništva te je od zapadnoeuropskih država stvorio izrazito nesigurna društva. Hrvatska ne smije učiniti istu pogrješku te mora ostati etnički homogena i sigurna država. Stoga je potrebno u potpunosti prekinuti uvoz niskoobrazovane radne snage. Rješenje za masovni odlazak mlade radne snage iz Hrvatske nije uvoz nekih drugih mladih ljudi iz Bangladeša, Pakistana, Indije, Nepala i drugih izvaneuropskih zemalja.

3. Očuvanje kune i fiskalnoga suvereniteta

Bez monetarnoga i fiskalnoga suvereniteta nemoguće je očuvati gospodarsku neovisnost. Potpuno predavanje hrvatskoga monetarnoga suvereniteta u ruke Europske središnje banke, Europske komisije i Međunarodnoga monetarnoga fonda značilo bi gubitak vrlo važne financijske regulatorne poluge. Time bi se Hrvatska izložila velikomu riziku, bez obzira na neke eventualne kratkoročne prednosti uvođenja eura u doba stabilnosti. Povijest nas je naučila da svakoj stabilnosti jednom dođe kraj. Zato je ključno zadržati kunu kao hrvatsku valutu, ali i usprotiviti se strategiji Europske komisije o uvođenju zajedničkih europskih poreza, zajedničkoga proračuna i fiskalne unije, u kojoj Hrvatska zasigurno ne bi imala gotovo nikakvu moć odlučivanja.

4. Energetska neovisnost

Energenti su u novije doba postali jedni od ključnih čimbenika u geopolitici. Bez njih društvo ne može funkcionirati, pa se zbog njih vode ratovi i s njima ucjenjuju čitave države. Upravo zato je nacionalni imperativ ostvariti što je moguće veći stupanj energetske neovisnosti. U prvom koraku nužno je ostvariti neovisnost o ruskom plinu kroz žurni dovršetak LNG terminala na Krku i gradnju plinovoda zajedno s partnerima iz Inicijative triju mora. Također, problem Hrvatske kao najvećega uvoznika električne energije u Europskoj uniji ne rješava se kupnjom debelo preplaćene struje od privatnih vjetroelektrana nadomak Knina i Pađena već kroz maksimalno iskorištavnje hidropotencijala, ali i projektima gradnje efikasnih elektrana ostalog tipa. Na taj bi se način u potpunosti riješio problem s dostupnošću električne energije, stalo na kraj skupim računima za struju te prekinula praksa bacanja novca u vjetar s Dinare.

5. Uspostava hrvatske federalne jedinicu u BiH

Hrvati u Bosni i Hercegovini, kao i svaki drugi narod, imaju pravo na samoodređenje, a dužnost hrvatske države je zaštita njihovih prava i političkoga položaja. Kako se pokazalo da u daytonskoj BiH Hrvati ne mogu ostvariti svoja prava kao konstitutivni narod, politika Republike Hrvatske prema BiH mora ići ka preustroju BiH. Hrvatima u BiH ne treba ovakva BiH te kao konstitutivni narod imaju pravo na odabir onakvog političkog okvira koji će štititi njihove interese i omogućiti im da sami odlučuju o svojoj sudbini. Budućnost mladih generacija Hrvata u BiH, a posebno njihov ekonomski razvoj, ostvariv je isključivo u političkom okviru koji omogućuje da oni samostalno odlučuju o ključnim pitanjima poput porezne i fiskalne politike, razvoja prometne infrastrukture i kvalitete života, sustava obrazovanja i nacionalne sigurnosti, itd. Uspješnost hrvatskih područja u BiH ne smije ovisiti o milosti i nemilosti sarajevske politike. Da bi se to postiglo, nužno je uspostaviti hrvatsku federalnu jedinicu u BiH.

6. Zabrana rekreativnoga pobačaja i ukidanje Zakona o istospolnom životnom partnerstvu

Znanstvena je činjenica da ljudski život počinje začećem. Svako ljudsko biće ima pravo na život i dostojanstvo, pa tako i nerođena djeca. Kulturu smrti koja dopušta ubijanje nerođene djece nužno je zaustaviti zakonskom zabranom pobačaja, prvenstveno onoga rekreativnoga. Također, obitelji kao osnovnoj jedinici društva i braku kao jedinom stabilnom okviru za odrastanje i odgoj djece potrebna je posebna državna zaštita. Shodno tome, potrebno je ukinuti „istospolno životno partnerstvo“, kao i svaki drugi pokušaj redefiniranja obitelji i braka.

7. Sloboda govora i povijesnih istraživanja

Sloboda govora i izražavanja neotuđivo je pravo svakoga čovjeka koje ne smije biti ugroženo zakonskim zabranama i političkom korektnošću. To se odnosi na sve, pa tako i na korištenje pozdrava rabljenih u vrijeme Domovinskoga rata. Također, zadaća politike jest osigurati u potpunosti slobodno znanstveno istraživanje, bez zabranjenih i politički nekorektnih tema. To uključuje i istraživanje kontroverznih povijesnih tema iz Drugoga svjetskoga rata.

Frano Čirko, nositelj liste Desne lige za VII. Izbornu jedinicu