Izvješća

15. sij. 2017. Vijesti

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.

Financijski plan i Program rada za 2018. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu:
PR-RAS-NPF
BIL-NPF
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Izvješće o primljenim donacijama u 2017. godini

Financijska izvješća – Zagreb (4.5.2017. – 13.5.2017.):
IZ-TP
IZ-DP
IZ-MO

Konačna izvješća – Zagreb (zip)

Donacije 1.1.2017. – 30.6.2017.