Donacije za inicijativu “Tvoj rad, tvoj novac”

28. lip 2017. Vijesti

Poduprite inicijatvu “Tvoj rad, tvoj novac” svojom donacijom kako bi naša kampanja za ukidanje poreza na dohodak bila veća, bolja i efikasnija.

Sav novac prikupljen donacijama usmjerit ćemo u promociju ideje o ukidanju poreza na dohodak kroz izradu promotivnog materijala, plaćanje oglasa, organizaciju raznih aktivnosti itd.

Donacije se uplaćuju na službeni račun Generacije obnove kojem je IBAN HR6223900011101000650.

Osim Vašem imena, prezimena i adrese, koje ste obvezni navesti u obrascu uplatnice, u pozivu na broj obavezno navedite svoj OIB i opisu plaćanja naznaku da se radi o DONACIJI.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju.

generacija obnove, donacija