Članarine

Članarine se uplaćuju na službeni stranački račun kojemu je IBAN HR6223900011101000650. Godišnja članarina iznosi 100 kn i vrijedi godinu dana od uplate, ali za svaku kalendarsku godinu od učlanjenja mora biti uplaćena po jedna godišnja članarina.

Informacije koje trebate navesti pri uplaćivanju članarine, a koje nisu prethodno navedene u obrascima (poput imena, prezimena, adrese stanovanja itd.) pri prijenosu sredstava su naznaka da plaćate ČLANARINU (u opisu plaćanja) te VAŠ OIB (u pozivu na broj). Ove podatke trebate naznačiti pri uplaćivanju članarine kako se rad našeg Tajništva i Računovodstva ne bi nepotrebno otežavao.

Hvala Vam!

generacija obnove, članarina

Donacije

Svaka donacija nam puno znači za nastavak našega rada jer financijska sredstva čine naš rad bržim, boljim i efikasnijim.

Donacije se uplaćuju na službeni stranački račun kojemu je IBAN HR6223900011101000650.

Informacije koje trebate navesti pri uplaćivanju donacije, a koje nisu prethodno navedene u obrascima (poput imena, prezimena, adrese stanovanja itd.) pri prijenosu sredstava su naznaka da se radi o DONACIJI (u opisu plaćanja) te VAŠ OIB (u pozivu na broj). Ove podatke trebate naznačiti pri uplaćivanju donacije kako bismo Vam što lakše i brže izdali potvrdu.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju. Uz Vašu pomoć mladi ljudi nastavljaju borbu za ostanak i opstanak onih koji Hrvatsku vole u svojoj domovini.

generacija obnove, donacija

Učlani se

Ispunjavanjem ove pristupnice podnosite zahtjev za članstvo u Generaciji obnove.


Napomena: Nakon podnošenja prijave za članstvo u Generaciji obnove, stići će Vam e-pošta na ovdje podnesenu e-mail adresu te Vas molimo da na navedeno obratite pažnju (ako Vam se ne pojavi naša e-pošta, provjerite svoj spam odnosno junk odjeljak).

Temeljna načela

1. Hrvatska budućnost ovisi o mladim generacijama koje se moraju izboriti za gospodarsku, socijalnu, demografsku i moralnu obnovu Hrvatske.

2. Stare elite u političkim, ekonomskim, obavještajnim i kulturnim strukturama održavaju stanje koje je štetno po životne interese mladih generacija, pa je Hrvatskoj potrebna sveobuhvatna generacijska smjena.

3. Mladi imaju odgovornost za očuvanje suverene i nacionalne države, kao jedinog okvira kroz koji hrvatski narod može ostvariti svoje interese i zaštititi svoje vrijednosti.

4. Hrvatski imperativ je ostvarenje pune zaposlenosti kao preduvjeta nacionalne integracije i poboljšanja životnog standarda hrvatskih građana. Zadatak države je kroz poreznu politiku i radno zakonodavstvo uspostaviti okvir unutar kojeg bi privatno poduzetništvo moglo stvarati nove poslove.

5. Svaki hrvatski građanin ima pravo na dostojanstven život i rad u svojem zavičaju, pa je zato potrebno provesti decentralizaciju središnjih državnih ustanova, teritorijalni preustroj i pravedniju preraspodjelu državnih sredstava.

6. Hrvatska država mora voditi odgovornu fiskalnu politiku, koja ne će novim generacijama u naslijeđe ostaviti neotplativ javni dug.

7. Kulturna posebnost hrvatskog naroda, kao dijela srednjoeuropskoga kulturnog kruga i zapadne civilizacije, ugrožena je globalizacijskim i migracijskim procesima kojima se Hrvatska mora snažno oduprijeti.

8. Hrvatska vanjska politika mora biti vođena nacionalnim interesima, pri čemu bilateralni odnosi imaju prednost nad multilateralnim odnosima.

9. Europsko zajedništvo i stabilnost ostvarivi su isključivo u Europi samostalnih i suverenih nacionalnih država.

10. Savezništvo država na području između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora jedina je geopolitička alternativa kroz koju možemo zaštititi zajedničke interese i vrijednosti.

11. Samo suverenom monetarnom politikom, uz zadržavanje hrvatske kune kao nacionalne valute, moguće je očuvati gospodarsku neovisnost.

12. Hrvati u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni narod imaju pravo na samoodređenje, a dužnost hrvatske države je zaštita njihovih prava i političkog položaja.

13. Ljudski život počinje začećem te od tog trenutka svako ljudsko biće ima pravo na život i dostojanstvo.

14. Obitelj, temeljena na braku kao životnoj zajednici žene i muškarca, osnovna je jedinica društva. Brak je jedini stabilan okvir za odrastanje i odgoj djece te zbog toga ustanova braka zahtijeva posebnu državnu zaštitu.

15. Sloboda govora i izražavanja misli neotuđivo je pravo svakog čovjeka, koje ne smije biti ugroženo zakonskim zabranama i političkom korektnošću.

16. Svaka znanost, a posebno povijesna, mora djelovati neovisno od politike. Jedina zadaća politike jest osigurati u potpunosti slobodno znanstveno istraživanje, bez zabranjenih i politički nekorektnih tema.

17. Smisao školstva ne ispunjava se samo u njegovoj širokoj dostupnosti i činjenici da je besplatno, nego u mogućnosti da prenese društveni fond znanja na nove generacije te izgradi nacionalno odgovornog pojedinca koji posjeduje znanja i vještine potrebne u svakodnevnom životu i na suvremenom tržištu rada.

18. Obrambeno-oslobodilačkim Domovinskim ratom ostvarene su nezavisnost i teritorijalna cjelovitost obnovljene hrvatske države te stoga on i njegovi sudionici zahtijevaju punu državnu zaštitu svoga dostojanstva.

19. Dužnost hrvatske države je održavati uske veze s hrvatskim iseljeništvom, posebno s mladim generacijama, te omogućiti njihov povratak i rad u domovini.

20. Zdravlje je temelj opstanka naroda, pa je jedan od nacionalnih prioriteta promicanje zdravog načina života te svih oblika športa i tjelesnih aktivnosti.

21. Zaštita ljudskog okoliša i prirodnih resursa, kao što su nam ih ostavili naši predci, odgovornost je prema novim generacijama.

22. Kako bi se spriječilo djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti protivno većinskoj volji hrvatskih građana, potrebno je hrvatskim građanima osigurati zakonska prava i okvir za veću uključenost u odlučivanje na nacionalnoj i lokalnoj razini putem različitih oblika izravne i sudioničke demokracije.

Kontakt

Generacija obnove
Adresa: Vrbik 31/A, Zagreb
E-mail: info@generacijaobnove.hr


    [recaptcha]