Učlani se - Generacija obnove Generacija obnove

Učlani se


 

Temeljna načela

1. Hrvatska budućnost ovisi o mladim generacijama koje se moraju izboriti za gospodarsku, socijalnu, demografsku i moralnu obnovu Hrvatske.

2. Stare elite u političkim, ekonomskim, obavještajnim i kulturnim strukturama održavaju stanje koje je štetno po životne interese mladih generacija, pa je Hrvatskoj potrebna sveobuhvatna generacijska smjena.

3. Mladi imaju odgovornost za očuvanje suverene i nacionalne države, kao jedinog okvira kroz koji hrvatski narod može ostvariti svoje interese i zaštititi svoje vrijednosti.

4. Hrvatski imperativ je ostvarenje pune zaposlenosti kao preduvjeta nacionalne integracije i poboljšanja životnog standarda hrvatskih građana. Zadatak države je kroz poreznu politiku i radno zakonodavstvo uspostaviti okvir unutar kojeg bi privatno poduzetništvo moglo stvarati nove poslove.

5. Svaki hrvatski građanin ima pravo na dostojanstven život i rad u svojem zavičaju, pa je zato potrebno provesti decentralizaciju središnjih državnih ustanova, teritorijalni preustroj i pravedniju preraspodjelu državnih sredstava.

6. Hrvatska država mora voditi odgovornu fiskalnu politiku, koja ne će novim generacijama u naslijeđe ostaviti neotplativ javni dug.

7. Kulturna posebnost hrvatskog naroda, kao dijela srednjoeuropskoga kulturnog kruga i zapadne civilizacije, ugrožena je globalizacijskim i migracijskim procesima kojima se Hrvatska mora snažno oduprijeti.

8. Hrvatska vanjska politika mora biti vođena nacionalnim interesima, pri čemu bilateralni odnosi imaju prednost nad multilateralnim odnosima.

9. Europsko zajedništvo i stabilnost ostvarivi su isključivo u Europi samostalnih i suverenih nacionalnih država.

10. Savezništvo država na području između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora jedina je geopolitička alternativa kroz koju možemo zaštititi zajedničke interese i vrijednosti.

11. Samo suverenom monetarnom politikom, uz zadržavanje hrvatske kune kao nacionalne valute, moguće je očuvati gospodarsku neovisnost.

12. Hrvati u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni narod imaju pravo na samoodređenje, a dužnost hrvatske države je zaštita njihovih prava i političkog položaja.

13. Ljudski život počinje začećem te od tog trenutka svako ljudsko biće ima pravo na život i dostojanstvo.

14. Obitelj, temeljena na braku kao životnoj zajednici žene i muškarca, osnovna je jedinica društva. Brak je jedini stabilan okvir za odrastanje i odgoj djece te zbog toga ustanova braka zahtijeva posebnu državnu zaštitu.

15. Sloboda govora i izražavanja misli neotuđivo je pravo svakog čovjeka, koje ne smije biti ugroženo zakonskim zabranama i političkom korektnošću.

16. Svaka znanost, a posebno povijesna, mora djelovati neovisno od politike. Jedina zadaća politike jest osigurati u potpunosti slobodno znanstveno istraživanje, bez zabranjenih i politički nekorektnih tema.

17. Smisao školstva ne ispunjava se samo u njegovoj širokoj dostupnosti i činjenici da je besplatno, nego u mogućnosti da prenese društveni fond znanja na nove generacije te izgradi nacionalno odgovornog pojedinca koji posjeduje znanja i vještine potrebne u svakodnevnom životu i na suvremenom tržištu rada.

18. Obrambeno-oslobodilačkim Domovinskim ratom ostvarene su nezavisnost i teritorijalna cjelovitost obnovljene hrvatske države te stoga on i njegovi sudionici zahtijevaju punu državnu zaštitu svoga dostojanstva.

19. Dužnost hrvatske države je održavati uske veze s hrvatskim iseljeništvom, posebno s mladim generacijama, te omogućiti njihov povratak i rad u domovini.

20. Zdravlje je temelj opstanka naroda, pa je jedan od nacionalnih prioriteta promicanje zdravog načina života te svih oblika športa i tjelesnih aktivnosti.

21. Zaštita ljudskog okoliša i prirodnih resursa, kao što su nam ih ostavili naši predci, odgovornost je prema novim generacijama.

22. Kako bi se spriječilo djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti protivno većinskoj volji hrvatskih građana, potrebno je hrvatskim građanima osigurati zakonska prava i okvir za veću uključenost u odlučivanje na nacionalnoj i lokalnoj razini putem različitih oblika izravne i sudioničke demokracije.

Kontakt

Generacija obnove
Ksavera Šandora Đalskog 44, 10000 Zagreb
E-mail: info@generacijaobnove.hr