Desničari u pubu cover slika

"Desničari u pubu" je neformalno druženje na kojemu se u opuštenoj atmosferi raspravlja o aktualnim društveno-političkim temama iz desne perspektive.